ร่วมโครงการถวายพระพรออนไลน์ คลิ๊กที่นี่

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชินี

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม  ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
ผู้อำนวยการกองคลัง  พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน  และเจ้าหน้าที่
กองคลัง  สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ร่วมลงนามถวายพระพร                  กองคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย